ОТВОРЕНА ПОКАНА
към арт студенти и млади професионалисти

Photo: Iliyan Ruzhin

ЗА ПРОЕКТА:

За поредна година Фестивал 180° – лаборатория за иновативно изкуство (България) в партньорство с Международна Академия на Ансамбъл Модерн (Германия) организира лаборатория за студенти и млади професионалисти. Проектът ще предложи на участниците активна образователна програма, водена от изявени интердисциплинарни професионалисти; работа в онлайн платформа за обмен на идеи; работа по проекти на живо в рамките на Фестивал 180° – лаборатория за иновативно изкуство

ЦЕЛ:
Създаване на иновативни творчески проекти, които да елиминират границите между различните дисциплини и жанрове, като излизат извън традиционните методи за създаване на изкуство. Подкрепа на младите творци чрез осигуряване на среда, която насърчава свободата на креативността и изследването на съвременни тенденции в изкуството.

ПРОГРАМА:
Работният процес ще бъде организиран в следните етапи:

- Работилница за развитие на интердисциплинарни концепции (5 часа през месец юни);
- Колаборативна работа в онлайн среда, включваща дискусии и обмен на първи идеи със студенти от Международна Академия на Ансамбъл Модерн. (1-3 срещи през юни - юли 2022);
- Активна творческа колаборация в София и осъществяване на проектите като част от програмата на фестивал 180° – лаборатория за иновативно изкуство (22.07.-29.07.2022);
- Работен език: английски;

КОГО ТЪРСИМ? / КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Търсят се трима студенти или млади професионалисти до 27 г. от всички области на изкуството, живеещи в България. Одобрените кандидати ще бъдат избрани от експертно жури и обявени в края на месец май 2022 г.

ЗАЩО?
Уникална възможност за обмен и създаване на международно партньорство, работа в екип, творческо изследване на съвременни тенденции и иновации в изкуството, представяне на резултатите от лабораторията пред широка международна аудитория.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА?
Изпрати CV, кратко мотивационно писмо (до 1 страница) и портфолио (ако е приложимо) на адрес: artistic@180-degrees.org до 22.05.2022.

Copyright 2023 © All rights Reserved.

Visual Identity: Yasen Zgurovski; Web Design: Alexandar Hadjiev

bg_BGBulgarian